Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mathematics:mathematics_ii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
mathematics:mathematics_ii [2019/04/24 21:23]
Tomáš Bodnár
mathematics:mathematics_ii [2019/05/11 12:37]
Tomáš Bodnár
Řádek 12: Řádek 12:
 === Lecturers === === Lecturers ===
  
-[[Tomas.Bodnar@fs.cvut.cz|Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.]], ​ Office: KN:D-303\\+[[Tomas.Bodnar@fs.cvut.cz|doc. Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.]], ​ Office: KN:D-303\\
  
    * lectures: Wednesday, 14:15 - 15:45 and Friday 9:00 - 10:​30. ​    * lectures: Wednesday, 14:15 - 15:45 and Friday 9:00 - 10:​30. ​
Řádek 47: Řádek 47:
 These conditions will be followed strictly, without any exceptions. ​ These conditions will be followed strictly, without any exceptions. ​
  
 +__//Dates of exams: Thursday 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., and 12. 9. 2019.//__
  
 +/*
 +* __**NEW: ​ The last exam from Mathematics I in the academic year 2018/2019 will take a place on Monday, June 17, 2019.**__
 +*/
 +
 +//The detailed information is available in the {{ :​mathematics:​ma2_2019_exams.pdf |Notice of exams}} from Mathematics II for the academic year 2018/19.//
  
 Sample exam tests: {{ :​mathematics:​ma2_exam_1_en.pdf |Exam 1}}, {{ :​mathematics:​ma2_exam_2_en.pdf |Exam 2}}, {{ :​mathematics:​ma2_exam_3_en.pdf |Exam 3}} Sample exam tests: {{ :​mathematics:​ma2_exam_1_en.pdf |Exam 1}}, {{ :​mathematics:​ma2_exam_2_en.pdf |Exam 2}}, {{ :​mathematics:​ma2_exam_3_en.pdf |Exam 3}}
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/mathematics/mathematics_ii.txt · Poslední úprava: 2019/10/01 11:58 autor: Tomáš Bodnár