Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


archiv_stranek

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
archiv_stranek [2016/01/05 11:43] – vytvořeno Gejza Dohnalarchiv_stranek [2018/04/27 14:07] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 34: Řádek 34:
  
 [[zkousky|<-zpět]] [[zkousky|<-zpět]]
-_________________________+ 
 +============== 
 + 
 +====== Zprávy pro učitele ====== 
 + 
 +Na této stránce budou ukládány zprávy pro učitele U101.\\ 
 +\\ __ 
 +16.9.2015: Úkoly pro tento semestr__ 
 +  - každý učitel navrhne alespoň tři příklady aplikačního charakteru (z mechaniky, pružnosti, ...), nejlépe z těch, se kterými se studenti setkají ve výuce na odborných katedrách. Tyto příklady procvičte na cvičení a v písemné formě mi je dejte do okénka na katedře. 
 +  - každý učitel navrhne alespoň tři úlohy s teoretickým zaměřením (nemusí tam být výpočet, ale primárně úvaha a znalost teorie). Tyto příklady procvičte na cvičení a v písemné formě mi je dejte do okénka na katedře. 
 + 
 +__23.9.2015: {{::m1_2015_info.pdf|Materiál z porady učitelů MA1}}__ 
 + 
 +__25.9.2015: Pro následující semestr__ bude v průběhu upřesněn postup při neúčasti u zkoušky (bez předchozího odhlášení). Konečné rozhodnutí bude ve druhé polovině semestru a bude ve Vyhlášce o zkouškách z Matematiky I. 
 + 
 +__30.10.2015: Pokyny ke zkoušce po částech:__ Níže naleznete seznamy studentů přihlášených na ZpČ v KOSu. Prosím po opravě písemky zapište výsledky do těchto seznamů - zapisují se body pro každou úlohu zvlášť (aby mohlo být vyhodnoceno kritérium nenulového hodnocení). 
 + 
 +Při opravě navrhuji dodržovat následující zásady: 
 +  * klást důraz na postup řešení; to znamená, pokud je číselné řešení některé části úlohy závislé na výsledku předchozí části (a, b, c), hodnoťte zda student volil správný postup (i pro chybný výsledek předchozího). Pokoušel jsem se tyto případy (závislosti jednotlivých částí úlohy) co nejvíce eliminovat, ale ne vždy to jde. 
 +  * rozlišit numerické chyby a neznalost; například chybná znaménka v determinantu či v inverzní matici (neznalost) oproti nepřepsání znaménka v další části výpočtu za rovnítkem (opomenutí). Samozřejmě jinak hodnotit jedno opomenutí a jinak když jich bude pět ...  
 +  * hodnotit úlohu jako celek; celkové hodnocení by nemělo být vždy jen prostým součtem bodů za jednotlivé části řešení. Berte v úvahu "[[zkouska_nutne_pozadavky|nutné požadavky]]" a také celkový přístup (zmatečné výpočty a nesouvislé poznámky oproti systematickému a cílevědomému postupu).    
 +  * hodnotit postup řešení; jen opakuji to, co říkáme vždy: součástí řešení je i (nejlépe komentovaný) postup a ne pouze výsledek. Výsledek bez postupu by měl mít jen malou, ne-li nulovou váhu (viz [[zkouska_poznamky|poznámky ke zkoušce]]) 
 + 
 +====== Zde jsou výsledky 1. části zkoušky po částech ====== 
 + 
 +^Datum ^ úroveň ^ přihlášeno ^ úspěšní ^ neúspěšní ^ % úspěšných ^ 
 +|11.11.2015 | A |  190 |  158 | 32 | 83,16% |  
 +|11.11.2015 | B |  130 |  95 | 35 | 73,08% |  
 +|12.11.2015 | A |  170 |  124 | 46 | 72,94% |  
 +|12.11.2015 | B |  74 |  58 | 16 | 78,38% |  
 + 
 +^ Úroveň celkem ^ přihlášeno ^ úspěšní ^ neúspěšní ^ % úspěšných ^ 
 +| A      | 360 | 282 |  78 | 78,33% |  
 +| B      | 204 | 153 |  51 | 75,00% |  
 +^ celkem ^ 564 ^ 435 ^  129 ^ 77,13% ^  
 + 
 +====== Zápis výsledků 2. části zkoušky po částech ====== 
 + 
 + 
 +[[zkousky:vysledky1A|9.12.2015, varianta A]]\\  
 +[[zkousky:vysledky1B|9.12.2015, varianta B]]\\  
 +[[zkousky:vysledky2A|10.12.2015, varianta A]]\\  
 +[[zkousky:vysledky2B|10.12.2015, varianta B]]\\ 
 + 
 +==================== 
 + 
 +**[[perpartes_m2|Zkouška po částech]]** NEW 
 + 
 +==================== 
 + 
 +**Zkouška po částech (3. část) - Upřesnění pro ty, kteří uspěli ve 2. testu:**  
 + 
 +          3. test (integrální počet) se koná dne 14. 1. 2016 v budově na Karlově náměstí  
 + 
 +**od 8:30 hod.:** 
 + 
 +úroveň Beta (__všichni__)\\  
 +úroveň Alfa, příjmení __Abraham__ až __Kováč__\\ 
 + 
 +**od 9:50 hod.:** 
 + 
 +Zkouška úrovně Alfa, příjmení __Kráčmar__ až __Žabčíková__.\\ 
 + 
 + 
 +Rozdělení do místností podle příjmení bude uvedeno v den zkoušky na dveřích **KA 214, KA 221, KA 311** a **KA 320**. 
 + 
 +  * Do KOSu bude výsledek zkoušky zapsán po vykonané poslední části ZpČ a to jen těm studentům, kteří budou úspěšní a mají v KOSu zapsán zápočet z předmětu Matematika I.  
 + 
 +[[zkousky:vysledky1A|14.1.2016, varianta A]]\\  
 +[[zkousky:vysledky1B|14.1.2016, varianta B]]\\  
 + 
 + 
 +**{{::zpc_2016.pdf|Vyhláška o zkoušce po částech z Matematiky I v akademickém roce 2016/2017}}** 
 + 
 +[[infozk_mati|<-zpět]] 
 + 
 +=========================================
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/archiv_stranek.1451990595.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)