Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mathematics:mathematics_ii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mathematics:mathematics_ii [2021/05/16 15:29]
Tomáš Bodnár
mathematics:mathematics_ii [2021/05/31 10:08] (aktuální)
Tomáš Bodnár
Řádek 17: Řádek 17:
 General study advices and rules for the emergency online study regime can be found in  General study advices and rules for the emergency online study regime can be found in 
 {{ :mathematics:ma2en_study_advices.pdf | Study advices}} {{ :mathematics:ma2en_study_advices.pdf | Study advices}}
 +
 +===== Exams =====
 +
 +** Regular exam is scheduled for __June 4, 2021__. Students who will fail can retake the exam  later on __June 11 and 18, 2021__. Exams are online, based on the rules set in [[https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/33d50aa3-800f-4482-9938-bd3f8fff7b95/en/20210322-3-complete-version-of-rectors-order-no-092020.pdf|Rector's Order No. 09/2020]] and {{:mathematics:exam_ma2en_rules.pdf|detailed instructions}}. In case you need some further information or explanation contact us immediately by email. **
 +
  
 === Essential weekly information for regular study === === Essential weekly information for regular study ===
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/mathematics/mathematics_ii.txt · Poslední úprava: 2021/05/31 10:08 autor: Tomáš Bodnár