Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


repetitorium

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
repetitorium [2019/09/24 20:26]
František Mráz
repetitorium [2019/11/08 08:24] (aktuální)
František Mráz
Řádek 5: Řádek 5:
  
 NEBO\\ ​ NEBO\\ ​
-2. Formou výuky v rozsahu 2 hod týdně po dobu šesti týdnů. **Kurz bude zahájen v pátek 4. října ve 14:15 hod v KA 311.** Registrace bude provedena na místě a podle seznamu vám pak referentka na studijním oddělení zapíše předmět do KOS. Poslední lekce bude 8.11. Pak bude do 22.11. otevřen přístup k elektronické formě testu. V případě úspěšného absolvování získáte zápočet z předmětu s jedním kreditem, zapíšeme do KOS v zápočtovém týdnu. ​+2. Formou výuky v rozsahu 2 hod týdně po dobu šesti týdnů. **Kurz bude zahájen v pátek 4. října ve 14:15 hod v KA 311.** Registrace bude provedena na místě a podle seznamu vám pak referentka na studijním oddělení zapíše předmět do KOS. Poslední lekce bude 15.11. Pak bude do 29.11. otevřen přístup k elektronické formě testu. V případě úspěšného absolvování ​a splnění podmínek účasti ve výuce ​získáte zápočet z předmětu s jedním kreditem. Do KOS bude zapsán ​v zápočtovém týdnu. ​
  
 {{ ::​opakkurs_podzim.pdf |Text ke kurzu}} ​ obsahuje 138 příkladů s výsledky a {{ ::​vybrane_vzorce.pdf |přehled základních vztahů (vzorců)}}. {{ ::​opakkurs_podzim.pdf |Text ke kurzu}} ​ obsahuje 138 příkladů s výsledky a {{ ::​vybrane_vzorce.pdf |přehled základních vztahů (vzorců)}}.
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/repetitorium.txt · Poslední úprava: 2019/11/08 08:24 autor: František Mráz