Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


archiv_stranek

Zkouška po částech

Informace o zkoušce

Stejně jako v předchozích letech organizuje náš ústav tzv. „Zkoušku po částech“ (dále jen ZpČ). Jedná se o možnost složit zkoušku z Matematiky ještě v průběhu semestru, tedy před začátkem zkouškového období, a to ve třech samostatných částech. Každá z těchto částí bude zahrnovat zpracování dvou úloh z příslušných partií Matematiky. V Matematice I to budou:

 1. část: lineární algebra. Termín: 11. a 12. listopadu 2015
 2. část: diferenciální počet (limity, derivace, Taylorův polynom a vše, co s tím souvisí). Termín: 9. a 10. prosince 2015
 3. část: integrální počet (neurčitý a Riemanův integrál a vše, co s tím souvisí). Termín: 14. ledna 2016

(Termíny jsou orientační. V případě potřeby budou ještě upřesněny a informace bude podána na přednáškách a na tomto webu)

Několik důležitých upozornění:

 • ZpČ je organizována ve dvou úrovních: Alfa a Beta (stejně jako ostatní zkoušky).
 • Na první část ZpČ se studenti jednotlivě přihlašují v KOSu nejpozději týden před vyhlášeným termínem (na rozdíl od předchozích let není třeba mít zapsán Seminář z matematiky).
 • V případě neúspěchu účast na ZpČ nesnižuje možný počet dalších pokusů pro zkoušku ve zkouškovém období.
 • Pro postup do další části ZpČ je třeba alespoň 50% bodů z předchozí části. Studenti, kteří nedosáhnou této hranice nepostupují do další části ZpČ a půjdou ke zkoušce z Matematiky I v řádném termínu ve zkouškovém období.
 • Do indexu bude výsledek zkoušky zapsán po vykonané poslední části ZpČ a to jen těm studentům, kteří budou úspěšní a mají zápočet z předmětu Matematika I.

Vyhláška o zkoušce po částech z Matematiky I v akademickém roce 2015/2016

Zkouška po částech (3. část) - Upřesnění pro ty, kteří uspěli ve 2. testu:

3. test (integrální počet) se koná dne 14. 1. 2016 v budově na Karlově náměstí
Zkouška úrovně Beta (všichni), začátek v 8:30 hod.
Zkouška úrovně Alfa, příjmení Abraham až Kováč, začátek v 8:30 hod.
Zkouška úrovně Alfa, příjmení Kráčmar až Žabčíková, začátek v 9:50 hod.
Rozdělení do místností podle příjmení bude uvedeno v den zkoušky na dveřích KA 214, KA 221, KA 311 a KA 320.

9.12.2015, varianta A
9.12.2015, varianta B
10.12.2015, varianta A
10.12.2015, varianta B

<-zpět

Zprávy pro učitele

Na této stránce budou ukládány zprávy pro učitele U101.

16.9.2015: Úkoly pro tento semestr

 1. každý učitel navrhne alespoň tři příklady aplikačního charakteru (z mechaniky, pružnosti, …), nejlépe z těch, se kterými se studenti setkají ve výuce na odborných katedrách. Tyto příklady procvičte na cvičení a v písemné formě mi je dejte do okénka na katedře.
 2. každý učitel navrhne alespoň tři úlohy s teoretickým zaměřením (nemusí tam být výpočet, ale primárně úvaha a znalost teorie). Tyto příklady procvičte na cvičení a v písemné formě mi je dejte do okénka na katedře.

23.9.2015: Materiál z porady učitelů MA1

25.9.2015: Pro následující semestr bude v průběhu upřesněn postup při neúčasti u zkoušky (bez předchozího odhlášení). Konečné rozhodnutí bude ve druhé polovině semestru a bude ve Vyhlášce o zkouškách z Matematiky I.

30.10.2015: Pokyny ke zkoušce po částech: Níže naleznete seznamy studentů přihlášených na ZpČ v KOSu. Prosím po opravě písemky zapište výsledky do těchto seznamů - zapisují se body pro každou úlohu zvlášť (aby mohlo být vyhodnoceno kritérium nenulového hodnocení).

Při opravě navrhuji dodržovat následující zásady:

 • klást důraz na postup řešení; to znamená, pokud je číselné řešení některé části úlohy závislé na výsledku předchozí části (a, b, c), hodnoťte zda student volil správný postup (i pro chybný výsledek předchozího). Pokoušel jsem se tyto případy (závislosti jednotlivých částí úlohy) co nejvíce eliminovat, ale ne vždy to jde.
 • rozlišit numerické chyby a neznalost; například chybná znaménka v determinantu či v inverzní matici (neznalost) oproti nepřepsání znaménka v další části výpočtu za rovnítkem (opomenutí). Samozřejmě jinak hodnotit jedno opomenutí a jinak když jich bude pět …
 • hodnotit úlohu jako celek; celkové hodnocení by nemělo být vždy jen prostým součtem bodů za jednotlivé části řešení. Berte v úvahu „nutné požadavky“ a také celkový přístup (zmatečné výpočty a nesouvislé poznámky oproti systematickému a cílevědomému postupu).
 • hodnotit postup řešení; jen opakuji to, co říkáme vždy: součástí řešení je i (nejlépe komentovaný) postup a ne pouze výsledek. Výsledek bez postupu by měl mít jen malou, ne-li nulovou váhu (viz poznámky ke zkoušce)

Zde jsou výsledky 1. části zkoušky po částech

Datum úroveň přihlášeno úspěšní neúspěšní % úspěšných
11.11.2015 A 190 158 32 83,16%
11.11.2015 B 130 95 35 73,08%
12.11.2015 A 170 124 46 72,94%
12.11.2015 B 74 58 16 78,38%
Úroveň celkem přihlášeno úspěšní neúspěšní % úspěšných
A 360 282 78 78,33%
B 204 153 51 75,00%
celkem 564 435 129 77,13%

Zápis výsledků 2. části zkoušky po částech

Zkouška po částech (3. část) - Upřesnění pro ty, kteří uspěli ve 2. testu:

    3. test (integrální počet) se koná dne 14. 1. 2016 v budově na Karlově náměstí 

od 8:30 hod.:

úroveň Beta (všichni)
úroveň Alfa, příjmení AbrahamKováč

od 9:50 hod.:

Zkouška úrovně Alfa, příjmení KráčmarŽabčíková.

Rozdělení do místností podle příjmení bude uvedeno v den zkoušky na dveřích KA 214, KA 221, KA 311 a KA 320.

 • Do KOSu bude výsledek zkoušky zapsán po vykonané poslední části ZpČ a to jen těm studentům, kteří budou úspěšní a mají v KOSu zapsán zápočet z předmětu Matematika I.

14.1.2016, varianta A
14.1.2016, varianta B

Vyhláška o zkoušce po částech z Matematiky I v akademickém roce 2016/2017

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/archiv_stranek.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 17:14 autor: 127.0.0.1