Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zkouska_poznamky

Několik poznámek ke zpracování on-line zkouškového testu z Matematiky 1

 1. Zkoušky proběhnou formou on-line testu pomocí programu Moodle.
 2. Na zkoušku se přihlásíte obvyklým způsobem (přes KOS).
 3. V daný termín se před 8:45 přihlásíte do Moodle do předmětu Matematika 1 a v 8:45 si otevřete příslušný zkouškový test (variantu A nebo B).
 4. Pro vykonání zkoušky je třeba mít odpovídající technické vybavení: počítač nebo tablet s připojením na internet a scanner nebo digitální fotoaparát (mobilní telegon s možností pořízení scanu nebo fotografie listů s řešením). Podrobnosti najdete v Příkazu rektora. Pokud do 25.5.2020 nesdělíte proděkanovi doc. Řezníčkovi, že takovéto vybavení nemáte, bude se předpokládat, že jeím disponujete a můžete zkoušku bezkontaktně vykonat.
 5. Budete mít 120 minut na vypracování úloh a zodpovězení otázek v testu
 6. Do 30 minut po vypršení času musíte odeslat scan (fotokopie) výpočtu přes Moodle (v pdf, stačí černobíle, A4 na výšku). Na titulní stranu prvního listu s výpočtem přiložíte studentskou kartu nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií.
 7. Test obsahuje celkem 6 úloh, zpravidla rozdělených dále na několik podotázek. Úlohy budete počítat v zadaném pořadí klasickým způsobem na papír a podle výsledků budete odpovídat na testové otázky.
 8. Po ukončení úlohy a přechodu na další už se k předchozí úloze nelze vrátit. Proto si řádně rozmyslete přechod k další úloze a veškeré zkoušky proveďte ještě před tím, než úlohu ukončíte.
 9. Hodnotit se bude primárně test, v případě nejasností i výpočetní postup na dodaném souboru. Výpočet je nutný, nadále platí, že výsledky bez výpočtu nebudou uznávány v plném bodovém ohodnocení.
 10. Váš výpočet na papíře bude sloužit k ověření, že výsledky v testu jste opravdu spočítal. Navíc některé výsledky nelze do elektronického zadání úlohy zapsat (např. grafy, derivace, výsledky neurčitých integrálů apod.)
 11. Testy budou postupně opravovány (ne nutně v den zkoušky) a zkoušející zapíše známky do KOSu. Pokud student nebude známku reklamovat do 24h, bude to považováno za souhlas se známkou.
 12. V případě jakýchkoli potíží spojených s vypracováním testu či odesláním souborů odešlete mail na adresu gejza.dohnal@fs.cvut.cz nebo volejte na telefonní číslo 224357424.
 13. Pokud nebude možné odeslat soubor s řešením přes systém Moodle, použijte e-mailovou adresu mailto:201@fs.cvut.cz
 14. V případě technických problémů se obracejte přímo na správce Moodlu přes HelpDesk FS ČVUT.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/zkouska_poznamky.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 17:14 autor: 127.0.0.1