Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


archivace

Archivace výsledků

Výsledky výuky jsou archivovány na Ústavu technické matematiky v listinné podobě po dobu nejméně tří let od jejich vzniku. Výsledky se ukládají u garanta předmětu, pokud je stanoven vedoucím ústavu. V případě předmětů, pro které nebyl garant stanoven, ukládají se výsledky na sekretariátu ústavu.

Zápočty: Po udělení zápočtů studentům učitel vytiskne seznam studentů, kterým byl zápočet udělen z informačního systému KOS (mají zapsán výsledek Z, tento seznam podepíše a uloží.

Klasifikované zápočty: Postup jestejný jako u běžných zápočtů s tím rozdílem, že u každého studenta je v seznamu uvedeno hodnocení A - F.

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/archivace.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 autor: 127.0.0.1