Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
info [2017/02/19 16:41] František Mrázinfo [2019/09/20 19:25] (aktuální) František Mráz
Řádek 3: Řádek 3:
  
 == 1. Základní studijní materiály == == 1. Základní studijní materiály ==
-Seznam doporučené literatury k předmětu Matematika naleznete v sekci [[literatura|Literatura]]. Skripta lze zakoupit v prodejně v budově Národní technické knihovny a areálu v Dejvicích, některé texty pak na těchto webových stránkách.+Seznam doporučené literatury k předmětům Matematika naleznete v sekci [[literatura|Literatura MA 1]], resp [[literatura_m2|Literatura MA 2]]. Skripta lze zakoupit v prodejně v budově Národní technické knihovny a areálu v Dejvicích, některé texty pak na těchto webových stránkách.
  
 == 2. Zápočty ze cvičení: == == 2. Zápočty ze cvičení: ==
Řádek 24: Řádek 24:
  
 == 5. Zkouška ve zkouškovém období: == == 5. Zkouška ve zkouškovém období: ==
-Provádí se písemnou formou. Zkouškový test obsahuje 6 úloh, z nichž lze získat maximálně 100 bodů. Zkoušku úspěšně absolvujete, získáte-li alespoň 50 bodů. Podrobnější informace naleznete v sekci [[infozkousky|Zkoušky]]. Na absolvování zkoušky máte celkem tři termíny: řádný termín (první), první opravný (pokud jste neuspěli v řádném) a druhý opravný (poslední možnost). Neuspějěte-li ani v jednom z těchto termínů v žádné ze dvou úrovní (A či B), můžete se za splnění podmínek pro postup dostat do dalšího ročníku bakalářského studia. Nicméně budete muset předmět Matematika I opakovat za stejných podmínek jako v prvním semestru. +Provádí se písemnou formou. Zkouškový test obsahuje 6 úloh, z nichž lze získat maximálně 100 bodů. Zkoušku úspěšně absolvujete, získáte-li alespoň 50 bodů. Podrobnější informace naleznete v sekci [[infozkousky|Zkoušky]]. Pro absolvování zkoušky máte celkem tři termíny: řádný termín (první), první opravný (pokud jste neuspěli v řádném) a druhý opravný (poslední možnost). Neuspějete-li ani v jednom z těchto termínů v žádné ze dvou úrovní (A či B), můžete se při splnění podmínek pro postup dostat do dalšího ročníku bakalářského studia. Nicméně budete muset předmět Matematika I, resp. II opakovat za stejných podmínek jako v prvním semestru. 
  
-== 6. Zkouška po částech: == 
-Studenti prvního ročníku mají možnost skládat zkoušku z Matematiky tzv. "po částech". Tím se rozumí postupné vypracování tří testů (podrobnější informace jsou v sekci [[perpartes|Zkouška po částech]]). Těm, kteří neuspějí nebo se nezúčastní, 
-zůstávají tři termíny ve zkouškovém období. Tak můžete například složit zkoušku úrovně B v průběhu semestru a do zkouškového období vám zůstávají ještě tři pokusy na složení zkoušky úrovně A. 
  
-== 7. Seminář z matematiky: ==+== 6. Seminář z matematiky: ==
 Jedná se o volitelný předmět. Obsahem budou převážně řešení úloh ze zkoušek dané úrovně a aplikace matematiky. Jedná se o volitelný předmět. Obsahem budou převážně řešení úloh ze zkoušek dané úrovně a aplikace matematiky.
-Seminář je zvlášť pro úroveň A a zvlášť pro úroveň B. Úroveň si studenti volí při zápisu. Výuka začíná ve druhém týdnu semestru. Podrobnější informace naleznete v sekci [[seminar|Seminář z Matematiky]].+Seminář je zvlášť pro úroveň A a zvlášť pro úroveň B. Úroveň si studenti volí při zápisu do elektronického rozvrhu. Výuka začíná ve druhém týdnu zimního semestru, v letním semestru začíná hned v 1. týdnu. Podrobnější informace naleznete v sekci [[seminar|Seminář z Matematiky]]
  
  
-== 8. Volitelný předmět ”Repetitorium středoškolské matematiky”: ==+== 7. Volitelný předmět ”Repetitorium středoškolské matematiky”: ==
  
-== 9. Slavnostní imatrikulace == +== 8. Slavnostní imatrikulace == 
-je první společný slavnostní akt ve vašem studiu. Koná se ve slavnostní aule v Betlémské kapli a v ten den odpadá výuka v 1. ročníku. Po imatrikulaci následuje brífink s proděkanem pro pedagogiku, s doc. Řezníčkem.+je první společný slavnostní akt ve vašem studiu. Koná se ve slavnostní aule v Betlémské kapli.  Po imatrikulaci následuje brífink s proděkanem pro pedagogiku, s doc. Řezníčkem.
  
-== 10. Výuka předmětu Matematika I v angličtině: == +== 9. Výuka předmětu Matematika I v angličtině: == 
-Tento předmět je primárně určen pro zahraniční studenty, nicméně si jej mohou zapsat i domácí studenti naší fakulty v rámci možnosti zapsat si bezplatně dva předměty v anglickém jazyce. Podmínky a požadavky tohoto předmětu jsou totožné s předmětem Matematika I v českém jazyce. Zkoušky v předmětu Mathematics I se konají v angličtině. +Tento předmět je primárně určen pro zahraniční studenty, nicméně si jej mohou zapsat i domácí studenti naší fakulty v rámci možnosti zapsat si bezplatně dva předměty v anglickém jazyce. Podmínky a požadavky tohoto předmětu jsou totožné s předmětem Matematika I v českém jazyce. Zkoušky v předmětech Mathematics I and II se konají v angličtině. 
-\\ Přestup na předmět Mathematics I v angličtině je možný v prvních dvou týdnech výuky, kdy se můžete na tento předmět přijít nezávazně podívat a rozhodnout se.+\\ Přestup na předměty v angličtině je možný v prvních dvou týdnech výuky, kdy se můžete na tento předmět přijít nezávazně podívat a rozhodnout se.
  
 [[vyuka|<-zpět]] [[vyuka|<-zpět]]
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/info.1487518866.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)