Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info

Informace organizační a studijní

1. Základní studijní materiály

Seznam doporučené literatury k předmětům Matematika naleznete v sekci Literatura MA 1, resp Literatura MA 2. Skripta lze zakoupit v prodejně v budově Národní technické knihovny a areálu v Dejvicích, některé texty pak na těchto webových stránkách.

2. Zápočty ze cvičení:
  • požadavky na udělení zápočtu stanoví vedoucí cvičení
  • zápočty uděluje vedoucí cvičení zpravidla v posledním týdnu výuky. V případě nesplněných požadavků může (ale nemusí) poskytnout náhradní možnost. Ve sporných případech rozhoduje o udělení zápočtu vedoucí Ústavu technické matematiky
  • zápočet je platný tehdy, je-li zapsán ve studijním informačním systému KOS
  • zápočet získaný v předchozích letech neplatí, nutno jej ve cvičení získat znovu. To se netýká samostatně zapisovaného předmětu Alfa, pokud má student(ka) splněnou nebo uznanou zkoušku úrovně Beta.
3. Zkouškové období

je určeno harmonogramem školního roku a trvá obvykle 5-6 týdnů. Zkoušky ze zimního semestru (ZS) lze konat také v ZK období letního semestru (LS), kdy jsou obvykle vypisovány ještě dva termíny zkoušek ze ZS. Pamatujte však, že

  • je to komplikace v LS
  • je povinnost získat 15 kreditů do konce prvního týdne výuky v LS. Tato povinnost se však týká pouze studentů 1. ročníku studia.
4. Zkoušky ve dvou úrovních:

Pro všechny je povinná z předmětů Matematika I (2011056) a Matematika II (2011062), tj. úroveň B (Beta). Z předmětů Matematika I.A (201A056) a Matematika II.A (201A062), tj. úoveň A (též Alfa) je povinná, pouze pokud hodláte absolvovat v programu TZSI. Nicméně:

  • úroveň A není nutná pro absolvování 1. ročníku. Tento ročník je chápán jako otevřený s možností přestupu mezi programy TZSI, STR, VES
  • zkoušku úrovně A můžete složit kdykoli poté, co složíte zkoušku úrovně B a zbývá vám ještě volný termín.
  • pokud složíte zkoušku úrovně B ve 2. opravném termínu a chcete se pokusit ještě o zkoušku úrovně A, zapíšete si do dalšího ročníku pouze předmět úrovně A. Budete mít k dispozici znovu tři termíny (řádný a dva opravné) pro složení zkoušky úrovně A. V tomto případě nemusíte chodit na cvičení a získávat znovu zápočet. Doporučujeme však nějaký kontakt s výukou udržet, např. zapsáním volitelného Semináře z Matematiky nebo návštěvou cvičení (po domluvě s učitelem).
5. Zkouška ve zkouškovém období:

Provádí se písemnou formou. Zkouškový test obsahuje 6 úloh, z nichž lze získat maximálně 100 bodů. Zkoušku úspěšně absolvujete, získáte-li alespoň 50 bodů. Podrobnější informace naleznete v sekci Zkoušky. Pro absolvování zkoušky máte celkem tři termíny: řádný termín (první), první opravný (pokud jste neuspěli v řádném) a druhý opravný (poslední možnost). Neuspějete-li ani v jednom z těchto termínů v žádné ze dvou úrovní (A či B), můžete se při splnění podmínek pro postup dostat do dalšího ročníku bakalářského studia. Nicméně budete muset předmět Matematika I, resp. II opakovat za stejných podmínek jako v prvním semestru.

6. Seminář z matematiky:

Jedná se o volitelný předmět. Obsahem budou převážně řešení úloh ze zkoušek dané úrovně a aplikace matematiky. Seminář je zvlášť pro úroveň A a zvlášť pro úroveň B. Úroveň si studenti volí při zápisu do elektronického rozvrhu. Výuka začíná ve druhém týdnu zimního semestru, v letním semestru začíná hned v 1. týdnu. Podrobnější informace naleznete v sekci Seminář z Matematiky

7. Volitelný předmět ”Repetitorium středoškolské matematiky”:
8. Slavnostní imatrikulace

je první společný slavnostní akt ve vašem studiu. Koná se ve slavnostní aule v Betlémské kapli. Po imatrikulaci následuje brífink s proděkanem pro pedagogiku, s doc. Řezníčkem.

9. Výuka předmětu Matematika I v angličtině:

Tento předmět je primárně určen pro zahraniční studenty, nicméně si jej mohou zapsat i domácí studenti naší fakulty v rámci možnosti zapsat si bezplatně dva předměty v anglickém jazyce. Podmínky a požadavky tohoto předmětu jsou totožné s předmětem Matematika I v českém jazyce. Zkoušky v předmětech Mathematics I and II se konají v angličtině.
Přestup na předměty v angličtině je možný v prvních dvou týdnech výuky, kdy se můžete na tento předmět přijít nezávazně podívat a rozhodnout se.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/info.txt · Poslední úprava: 2019/09/20 19:25 autor: František Mráz