Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


infozkousky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
infozkousky [2021/01/15 21:33]
Gejza Dohnal
infozkousky [2021/01/15 21:35] (aktuální)
Gejza Dohnal
Řádek 11: Řádek 11:
 Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru. Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru.
  
-Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. Všechny vypsané termíny se týkají zkoušek obou úrovní, tj. Alfa i Beta. Pro zvolený termín se však student(ka) přihlašuje pouze na jednu z těchto dvou úrovní.+Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. Všechny vypsané termíny se týkají zkoušek obou úrovní, tj. Alfa i Beta. **Pro zvolený termín se však student(ka) přihlašuje pouze na jednu z těchto dvou úrovní.**
  
 Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, zda má svůj zápočet v KOSu zaznamenán. Zápočty z předchozího studia na fakultě se neuznávají, student(ka) musí získat zápočet vždy znovu. Zkouška absolvovaná bez uděleného zápočtu je neplatná.  Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, zda má svůj zápočet v KOSu zaznamenán. Zápočty z předchozího studia na fakultě se neuznávají, student(ka) musí získat zápočet vždy znovu. Zkouška absolvovaná bez uděleného zápočtu je neplatná. 
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/infozkousky.txt · Poslední úprava: 2021/01/15 21:35 autor: Gejza Dohnal