Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komb_mati

Pro předmět doporučujeme skriptum Matematika I od J. Neustupy a Sbírku příkladů z Mat. I (S. Kračmar a kol.). Prohlédnout a půjčit si je můžete v Národní technické knihovně (NTK), Technická 6 v Dejvicích. Bohužel jsou pro zatím vyprodaná, chystá se jejich dotisk.

Základní informace (3.10.2023.)

Informace k předmětu Matematika 1
Plán cvičení s doporučenými příklady k samostatnému počítání
(až na první tři cvičení je shodný s plánem konzultací, shodný s prezenčním studiem)

Literatura

Stručné texty z konzultací a texty s úlohami pro samostatné počítání:

Lineární algebra
Základní pojmy Vektory (konzultace 1 a 2), Vektory s řešenými příklady
Matice (konzultace 2a3) 
Hodnost matice s řešenými příklady
Determinanty (konzultace 3a4) Soustavy lineárních algebraických rovnic (konzultace 4)

Soustavy rovnic s řešenými příklady
Vlastní čísla a vlastní vektory (konzultace 5) Vlastní čísla a vlastní vektory (příklady)

Diferenciální počet
Posloupnosti (konzultace 6) Funkce, limita (konzultace 7)
Funkce (úvod) Grafy zákl. funkcí (grafy sin x, cos x nemají na osách stejné měřítko),
Goniom.a cyklom. funkce
Diferenciální počet (Doporučené příklady a průpravné úlohy)
Grafy funkcí z textu Doporučené příklady Výpočet limity
Derivace (konzultace 8) Derivace základních funkcí
Tečna ke grafu funkce
Průběh funkce, Taylorův polynom (konzultace 9, 10)
Absolutní extrémy s řešeným příkladem
Průběh fce (x^2+16)/x graf Průběh fce f(x)=ln(x)/x a f(x)=x^2.e^x
Taylor sinus: grafy, tabulka hodnot

Taylorův polynom s příklady

Integrální počet
Neurčitý integrál (konzultace 11), Tabulkové integrály
Integrace racionálních funkcí (konzultace 12)
Integrace racionální funkce (příklady)
Integrace mocnin goniometrických funkcí (konzultace 12-přehled)
Určitý integrál, nevlastní integrál (konzultace 12 a 13) Nevlastní integrál, konzultace 13 nebo samostudium

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/komb_mati.txt · Poslední úprava: 2023/10/03 20:13 autor: Jan Valášek

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki