Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


literatura

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
literatura [2020/10/14 21:39]
Gejza Dohnal
literatura [2021/10/05 09:30] (aktuální)
Gejza Dohnal [Další doporučená literatura:]
Řádek 13: Řádek 13:
 [5] E.Brožíková, M.Kittlerová:Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Řešené příklady. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství\\  <html> &nbsp &nbsp &nbsp </html>  ČVUT, Praha 2004. [5] E.Brožíková, M.Kittlerová:Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Řešené příklady. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství\\  <html> &nbsp &nbsp &nbsp </html>  ČVUT, Praha 2004.
  
-[6] Matematika I - ukázky zkouškových testů pro rok 2018/19. ({{:m1_ukazktesty_18_19.pdf|ke stažení zde}})+[6] Řešené úlohy z lineární algebry a analytické geometrie {{ ::sbirka_prikladu_la_ag.pdf |ke stažení zde}}
  
-[7] J.NeustupaMathematics I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. (Anglická verze skripta [1].)+[7] Řešené úlohy z diferenciálního počtu {{ ::sbirka_prikladu_dif.pdf |ke stažení zde}}
  
-[8] J. Černý a kolektiv: Matematika - přijímací zkoušky na ČVUT. Nakladatelství ČVUT Praha, 2007 \\  <html> &nbsp &nbsp &nbsp </html> (stručný přehled a příklady ze středoškolské matematiky, částečně i řešené).+[8] Řešené úlohy z integrálního počtu {{ ::sbirka_prikladu_int.pdf |ke stažení zde}} 
 + 
 +[9] Matematika I - ukázky zkouškových testů pro rok 2018/19. ({{:m1_ukazktesty_18_19.pdf|ke stažení zde}}) 
 + 
 +[10] J.Neustupa: Mathematics I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. (Anglická verze skripta [1].) 
 + 
 +[11] J. Černý a kolektiv: Matematika - přijímací zkoušky na ČVUT. Nakladatelství ČVUT Praha, 2007 \\  <html> &nbsp &nbsp &nbsp </html> (stručný přehled a příklady ze středoškolské matematiky, částečně i řešené).
  
 [[matI|<-zpět]] [[matI|<-zpět]]
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/literatura.txt · Poslední úprava: 2021/10/05 09:30 autor: Gejza Dohnal