Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


literatura

Základní literatura:

[1] J.Neustupa: Matematika I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2014 (stejné jako 2010, 2013)

[2] J.Neustupa, S.Kračmar: Vybrané příklady ze skript Sbírka příkladů z Matematiky I (2011)

[3] S.Kračmar, F. Mráz, J.Neustupa: Sbírka příkladů z Matematiky I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2017.
      (oprava chyb ve vydání 2014 a 2017 (23.9.2019))

[4] F. Mráz: Repetitorium (opakovací kurs) středoškolské matematiky (vybrané partie). (ke stažení zde)

Další doporučená literatura:

[5] E.Brožíková, M.Kittlerová:Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Řešené příklady. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství
      ČVUT, Praha 2004.

[6] Řešené úlohy z lineární algebry a analytické geometrie ke stažení zde

[7] Řešené úlohy z diferenciálního počtu ke stažení zde

[8] Řešené úlohy z integrálního počtu ke stažení zde

[9] Matematika I - ukázky zkouškových testů pro rok 2018/19. (ke stažení zde)

[10] J.Neustupa: Mathematics I. Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. (Anglická verze skripta [1].)

[11] J. Černý a kolektiv: Matematika - přijímací zkoušky na ČVUT. Nakladatelství ČVUT Praha, 2007
      (stručný přehled a příklady ze středoškolské matematiky, částečně i řešené).

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/literatura.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 17:14 autor: 127.0.0.1

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki