Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matinfo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
matinfo [2015/09/20 20:04]
Gejza Dohnal
matinfo [2018/10/01 21:40] (aktuální)
František Mráz
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Základní informace k předmětu ======+====== Základní informace k předmětu Matematika I ======
  
-**Název předmětuMatematika I (zkratka MA1), kód 2011056, \\ +Předmět je vypisován ve dvou úrovníchv základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]]
-<html>\&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp \&nbsp  +
-                  Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056**+
  
-  - **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.  +**Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011056,** \\ 
-   Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky. +<html> &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp </html> **Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056**
-  - Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno 8 kreditů. +
-  - Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (Ba náročnější Alfa (A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]] +
-  -  +
-  -  +
-  +
-Kód předmětu:                +
-[[info|Základní informace ke studiu]]   [[infozkousky|informace ke zkouskam]]+
  
-[[matI|<-zpět]]+  * **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.  
 +  * Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky. 
 +  * Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno 6 kreditů. 
 + 
 +  * **MA1A je volitelný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA1 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednášky, cvičení a semináře).  
 +  * Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA1A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku - tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia.  
 +  * student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění. 
 +  * za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány 3 kredity. 
 +  * další informace lze nalézt v [[info|Základních informacích ke studiu]] a v [[infozkousky|informacích ke zkouškám]]. 
 + 
 +[[mati|<-zpět]]
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/matinfo.1442772275.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)