Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matinfo

Základní informace k předmětu Matematika I

Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz Úrovně Alfa a Beta.

Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011056,
                            Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056

  • MA1 je povinný předmět v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.
  • Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky.
  • Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno 6 kreditů.
  • MA1A je volitelný předmět v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA1 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednášky, cvičení a semináře).
  • Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA1A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku - tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia.
  • student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění.
  • za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány 3 kredity.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/matinfo.txt · Poslední úprava: 2018/10/01 21:40 autor: František Mráz