Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matinfo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
matinfo [2015/09/20 20:17]
Gejza Dohnal
matinfo [2018/10/01 21:40] (aktuální)
František Mráz
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Základní informace k předmětu ======+====== Základní informace k předmětu Matematika I ====== 
 + 
 +Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]]
  
 **Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011056,** \\ **Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011056,** \\
 <html> &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp </html> **Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056** <html> &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp </html> **Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056**
  
-  **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.  +  **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.  
-  -  Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky. +  Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky. 
-  Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno kreditů. +  Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno kreditů. 
-  - Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]] + 
-  **MA1A je volitelný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je totožná s předmětem MA1 (nemá tedy samostatné přednášky cvičení). +  **MA1A je volitelný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA1 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednáškycvičení a semináře).  
-  - student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění. +  * Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA1A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia.  
-  za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány kredity. +  * student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění. 
-  +  za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány kredity. 
-Kód předmětu:                +  * další informace lze nalézt v [[info|Základních informacích ke studiu]] a v [[infozkousky|informacích ke zkouškám]].
-[[info|Základní informace ke studiu]]   [[infozkousky|informace ke zkouskam]]+
  
-[[matI|<-zpět]]+[[mati|<-zpět]]
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/matinfo.1442773045.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)