Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matinfo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
matinfo [2016/09/26 11:38]
Gejza Dohnal
matinfo [2018/10/01 21:40] (aktuální)
František Mráz
Řádek 3: Řádek 3:
 Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]] Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA1) a náročnější Alfa (A, předmět MA1A). K úrovním blíže viz [[a_nebo_b|Úrovně Alfa a Beta.]]
  
-**Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011062,** \\ +**Název předmětu: Matematika I (zkratka MA1), kód 2011056,** \\ 
-<html> &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp </html> **Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A062**+<html> &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp </html> **Matematika I A (zkratka MA1A), kód 201A056**
  
   * **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.    * **MA1 je povinný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou. 
   * Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky.   * Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky.
-  * Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno kreditů.+  * Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno kreditů.
  
   * **MA1A je volitelný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA1 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednášky, cvičení a semináře).    * **MA1A je volitelný předmět** v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA1 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednášky, cvičení a semináře). 
   * Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA1A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku - tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia.    * Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA1A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku - tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia. 
   * student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění.   * student, který složí zkoušku z předmětu MA1A tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA1 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA1A později než z MA1, výsledek zkoušky z MA1 se tím nemění.
-  * za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány kredity.+  * za úspěšně složenou zkoušku z MA1A jsou studentovi připsány kredity.
   * další informace lze nalézt v [[info|Základních informacích ke studiu]] a v [[infozkousky|informacích ke zkouškám]].   * další informace lze nalézt v [[info|Základních informacích ke studiu]] a v [[infozkousky|informacích ke zkouškám]].
  
 [[mati|<-zpět]] [[mati|<-zpět]]
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/matinfo.1474882698.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)