Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


omluva

Neúčast u zkoušky

Studijní a zkušební řád ČVUT v Praze v článku 10, odst. 8 říká:
O organizaci zkoušek a o oprávněnosti omluvy při neúčasti na zkoušce rozhoduje učitel v souladu s pokyny vedoucího katedry. Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm F.

Pro zkoušky z Matematiky I za řádnou oprávněnou omluvu neúčasti u zkoušky (pokud se student sám v termínu neodhlásí) se považují pouze tyto doložitelné důvody:

  • náhlé onemocnění (doložené lékařským potvrzením)
  • závažná nepředvídatelná událost v rodině (úředně doložitelná)
  • dopravní kolaps (doložený potvrzením přepravce)

Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm F.

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/omluva.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 autor: 127.0.0.1