Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zkouska_poznamky_m2

Několik poznámek ke zpracování zkouškového testu

  1. Především si zkontrolujte, zda jste obdrželi test té úrovně, na kterou jste se přihlásili (A nebo B)
  2. Test obsahuje celkem 6 úloh, zpravidla rozdělených dále na několik podotázek. Zpracovávat je můžete v libovolném pořadí. Nicméně se snažte, aby řešení jedné úlohy bylo pokud možno pohromadě. Minimalizujete tím nebezpečí, že opravující učitel něco přehlédne.
  3. U testu se hodnotí nejen správnost výsledků, ale hlavně postup, jakým se k těmto výsledkům dostanete. Samotné výsledky bez podrobného vysvětlení postupu výpočtu nikdy nebudou hodnoceny plným počtem bodů (pokud za ně vůbec nějaké body dostanete).
  4. Samotný postup bez výsledků ovšem také není ideální. Proto své výsledky, ke kterým dospějete, náležitě zvýrazněte, aby opravující poznal, co za výsledek považujete. Vyhnete se tím dalším možným nedorozuměním.
  5. Výsledky uvádějte pokud možno celou souvislou větou (nebo větami, je-li to potřeba). Opět tím jednak ukážete, že úloze rozumíte, jednak se vyhnete nepochopení „co jste tím vlastně chtěli říci“ ze strany opravujícího.
  6. Pište čitelně a dodržujte úpravu textu a obrázků. Nečitelný text se nedá opravovat.
  7. Obrázky a grafy popisujte v maximální možné míře. Označení os, popis křivek, souřadnice důležitých bodů a označení oblastí šrafováním by mělo být samozřejmostí.
  8. Věnujte zvýšenou pozornost úpravám výrazů, především práci se znaménky, úpravám zlomků a složených závorek. Naprostá většina chyb pramení z nepozornosti při úpravách.
  9. Výrazy ve výsledcích zjednodušujte na maximální možnou míru. Není třeba nahrazovat iracionální výrazy čísly (navíc kalkulačky nejsou dovoleny), ale zase by se ve výsledcích neměly vyskytovat takové výrazy jako například: $\log(1)$, $\frac{9}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\cos(\pi)$.
  10. U příkladů, kde je to možné, provádějte zkoušku. Využijete tak případný zbývající čas k odhalení chyb, které byste si později vyčítali.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/zkouska_poznamky_m2.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 autor: 127.0.0.1