Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info

Informace organizační a studijní

1. Základní studijní materiály

Seznam doporučené literatury k předmětům Matematika naleznete v sekci Literatura MA 1. Skripta lze zakoupit v prodejně v budově Národní technické knihovny a areálu v Dejvicích, některé texty pak na těchto webových stránkách.

2. Zápočty ze cvičení:
  • požadavky na udělení zápočtu stanoví vedoucí cvičení
  • zápočty uděluje vedoucí cvičení zpravidla v posledním týdnu výuky. V případě nesplněných požadavků může (ale nemusí) poskytnout náhradní možnost. Ve sporných případech rozhoduje o udělení zápočtu vedoucí Ústavu technické matematiky
  • zápočet je platný tehdy, je-li zapsán ve studijním informačním systému KOS
  • zápočet získaný v předchozích letech neplatí, nutno jej ve cvičení získat znovu.
3. Zkouškové období

je určeno harmonogramem školního roku a trvá obvykle 5-6 týdnů. Zkoušky ze zimního semestru (ZS) lze konat také v ZK období letního semestru (LS), kdy jsou obvykle vypisovány ještě dva termíny zkoušek ze ZS. Pamatujte však, že

  • je to komplikace v LS
  • je povinnost získat 15 kreditů do konce prvního týdne výuky v LS. Tato povinnost se však týká pouze studentů 1. ročníku studia.
4. Zkouška ve zkouškovém období:

Provádí se písemnou formou. Zkouškový test obsahuje 6 úloh, z nichž lze získat maximálně 100 bodů. Zkoušku úspěšně absolvujete, získáte-li alespoň 50 bodů. Podrobnější informace naleznete v sekci Zkoušky. Pro absolvování zkoušky máte celkem tři termíny: řádný termín (první), první opravný (pokud jste neuspěli v řádném) a druhý opravný (poslední možnost). Neuspějete-li ani v jednom z těchto termínů, můžete se při splnění podmínek pro postup dostat do dalšího ročníku bakalářského studia. Nicméně budete muset předmět Matematika I, resp. II opakovat za stejných podmínek jako v prvním semestru.

5. Seminář z matematiky:

Jedná se o volitelný předmět. Obsahem budou převážně řešení úloh ze zkoušek a aplikace matematiky. Výuka začíná ve druhém týdnu zimního semestru, v letním semestru začíná hned v 1. týdnu. Podrobnější informace naleznete v sekci Seminář z Matematiky

6. Volitelný předmět ”Repetitorium středoškolské matematiky”:
7. Slavnostní imatrikulace

je první společný slavnostní akt ve vašem studiu. Koná se ve slavnostní aule v Betlémské kapli. Po imatrikulaci následuje brífink s proděkanem pro pedagogiku, s doc. Ing. Skočilasem.

8. Výuka předmětu Matematika I v angličtině:

Tento předmět je primárně určen pro zahraniční studenty, nicméně si jej mohou zapsat i domácí studenti naší fakulty v rámci možnosti zapsat si bezplatně dva předměty v anglickém jazyce. Podmínky a požadavky tohoto předmětu jsou totožné s předmětem Matematika I v českém jazyce. Zkoušky v předmětech Mathematics I and II se konají v angličtině.
Přestup na předměty v angličtině je možný v prvních dvou týdnech výuky, kdy se můžete na tento předmět přijít nezávazně podívat a rozhodnout se.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/info.txt · Poslední úprava: 2023/09/06 10:55 autor: Gejza Dohnal