Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info

Toto je starší verze dokumentu!


Informace organizační a studijní

1. Základní studijní materiály

Seznam doporučené literatury k předmětu Matematika naleznete v sekci Literatura. Skripta lze zakoupit v prodejně v budově Národní technické knihovny a areálu v Dejvicích, některé texty pak na těchto webových stránkách.

2. Zápočty ze cvičení:
  • požadavky na udělení zápočtu stanoví vedoucí cvičení
  • zápočty uděluje vedoucí cvičení zpravidla v posledním týdnu výuky. V případě nesplněných požadavků může (ale nemusí) poskytnout náhradní možnost. Ve sporných případech rozhoduje o udělení zápočtu vedoucí Ústavu technické matematiky
  • zápočet je platný tehdy, je-li zapsán ve studijním informačním systému KOS
  • zápočet získaný v předchozích letech neplatí, nutno jej ve cvičení získat znovu
3. Zkouškové období

je určeno harmonogramem školního roku a trvá obvykle 5-6 týdnů. Zkoušky ze zimního semestru (ZS) lze konat také v letním semestru (LS) (v LS jsou obvykle vypisovány ještě dva termíny zkoušek ze ZS). Pamatujte však, že

  • je to komplikace v LS
  • je povinnost získat 15 kreditů do konce prvního týdne výuky v LS
4. Zkoušky ve dvou úrovních:

Pro všechny je povinná z předmětu Matematika I (2011056), tj. úroveň B (Beta). Z předmětu Matematika I.A (201A056), tj. úoveň A (též Alfa) je povinná, pouze pokud hodláte absolvovat v programu TZSI. Nicméně:

  • úroveň A není nutná pro absolvování 1. ročníku. Tento ročník je chápán jako otevřený s možností přestupu mezi programy TZSI, STR, VES
  • zkoušku úrovně A můžete složit kdykoli poté, co složíte zkoušku úrovně B a zbývá vám ještě volný termín.
  • pokud složíte zkoušku úrovně B na 2. opravný termín a chcete se pokusit ještě o zkoušku úrovně A, můžete si do dalšího ročníku zapsat pouze předmět Matematika I.A (201A056). V tomto případě nemusíte chodit na cvičení a získávat znovu zápočet. Pouze budete mít k dispozici znovu tři termíny (řádný a dva opravné) pro složení zkoušky úrovně A.
5. Zkouška ve zkouškovém období:

Provádí se písemnou formou. Zkouškový test obsahuje 6 úloh, z nichž lze získat maximálně 100 bodů. Zkoušku úspěšně absolvujete, získáte-li alespoň 50 bodů. Podrobnější informace naleznete v sekci Zkoušky. Na absolvování zkoušky máte celkem tři termíny: řádný termín (první), první opravný (pokud jste neuspěli v řádném) a druhý opravný (poslední možnost). Neuspějěte-li ani v jednom z těchto termínů v žádné ze dvou úrovní (A či B), můžete se za splnění podmínek pro postup dostat do dalšího ročníku bakalářského studia. Nicméně budete muset předmět Matematika I opakovat za stejných podmínek jako v prvním semestru.

6. Zkouška po částech:

Studenti prvního ročníku mají možnost skládat zkoušku z Matematiky tzv. „po částech“. Tím se rozumí postupné vypracování tří testů (podrobnější informace jsou v sekci Zkouška po částech). Těm, kteří neuspějí nebo se nezúčastní, zůstávají tři termíny ve zkouškovém období. Tak můžete například složit zkoušku úrovně B v průběhu semestru a do zkouškového období vám zůstávají ještě tři pokusy na složení zkoušky úrovně A.

7. Seminář z matematiky:

Jedná se o volitelný předmět. Obsahem budou převážně řešení úloh ze zkoušek dané úrovně a aplikace matematiky. Seminář je zvlášť pro úroveň A a zvlášť pro úroveň B. Úroveň si studenti volí při zápisu. Výuka začíná ve druhém týdnu semestru. Podrobnější informace naleznete v sekci Seminář z Matematiky.

8. Volitelný předmět ”Repetitorium středoškolské matematiky”:
9. Slavnostní imatrikulace

je první společný slavnostní akt ve vašem studiu. Koná se ve slavnostní aule v Betlémské kapli a v ten den odpadá výuka v 1. ročníku. Po imatrikulaci následuje brífink s proděkanem pro pedagogiku, s doc. Řezníčkem.

10. Výuka předmětu Matematika I v angličtině:

Tento předmět je primárně určen pro zahraniční studenty, nicméně si jej mohou zapsat i domácí studenti naší fakulty v rámci možnosti zapsat si bezplatně dva předměty v anglickém jazyce. Podmínky a požadavky tohoto předmětu jsou totožné s předmětem Matematika I v českém jazyce. Zkoušky v předmětu Mathematics I se konají v angličtině.
Přestup na předmět Mathematics I v angličtině je možný v prvních dvou týdnech výuky, kdy se můžete na tento předmět přijít nezávazně podívat a rozhodnout se.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/info.1487518041.txt.gz · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 (upraveno mimo DokuWiki)