Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matiinfo

Základní informace k předmětu Matematika II

Předmět je vypisován ve dvou úrovních: v základní Beta (B, předmět MA2) a náročnější Alfa (A, předmět MA2A). K úrovním blíže viz Úrovně Alfa a Beta.

Název předmětu: Matematika II (zkratka MA2), kód 2011062,
                            Matematika II A (zkratka MA2A), kód 201A062

  • MA2 je povinný předmět v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy v rozsahu 4 hodiny přednášek + 4 hodiny cvičení, ukončený zkouškou.
  • Účast na cvičeních je povinná a cvičení jsou zakončena zápočtem. Podmínky udělení zápočtu stanoví vyučující. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení a účast u zkoušky.
  • Za úspěšně složenou zkoušku je studentovi uděleno 8 kreditů.
  • MA2A je volitelný předmět v 1. ročníku bakalářského studia pro všechny studijní programy. Jeho výuka je oproti předmětu MA2 rozšířena o některé oblasti (má tedy samostatné přednášky, cvičení a semináře).
  • Pro úspěšné absolvování ve studijním programu TZSI je zkouška z předmětu MA2A povinná. To ovšem neznamená, že je nutná pro absolvování 1. ročníku - tuto zkoušku může student složit kdykoli během bakalářského studia.
  • Student, který složí zkoušku z předmětu MA2A, tím automaticky složil i zkoušku z předmětu MA2 se stejným výsledkem. Pokud však složí zkoušku z MA2A později než z MA2, výsledek zkoušky z MA2 se tím nemění.
  • Za úspěšně složenou zkoušku z MA2A jsou studentovi připsány 4 kredity.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/matiinfo.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 14:07 autor: 127.0.0.1